Bảo trì dọn dẹp hệ thống 9-2016

img
Sep
29

Thân chào các vị thủ lĩnh,

 

Lần bảo trì này chuyển máy chủ có tốc độ nhanh hơn, và dọn dẹp hệ thống đã vận hành từ lâu.

Chư vị chú ý theo dõi thông báo kết thúc bảo trì tại trang chủ

Trân trọng thông báo