Phát hành chức năng Tướng

img
Jan
01

Tuyển dụng tướng

Giao diện tuyển tướng

Giao diện tuyển tướng

Du hành trong vũ trụ liên tục thật buồn tẻ vì thế các tướng lĩnh thường xuyên dừng chân ở quán Bar thiên hà để nghỉ ngơi, người chơi có thể sử dụng các đạo cụ để tìm kiếm.

Nhấn vào nút tuyển để tuyển dụng tướng vào tài khoản.

Giao diện quản lý tướng

Giao điện quản lý tướng

Giao điện quản lý tướng

Trong giao diện quản lý thủ lĩnh có thể thực hiện các chức năng :

  • Tăng điểm cơ bản
  • Tăng cấp và cải tiến tướng
  • Mặc trang bị cho tướng
  • Bố trí tướng phòng thủ hành tinh
  • Sa thải tướng

Chức năng của tướng

Một số chức năng sẽ lần lượt mở phù hợp với thực tế phát triển của trò chơi.

Tăng cấp tướng

Tăng điểm kinh nghiệm cho tướng

Tăng điểm kinh nghiệm cho tướng

Tăng điểm kinh nghiệp giúp tướng tăng đẳng cấp (Lv), mỗi cấp tăng năng lực cơ bản dựa trên hệ số tăng trưởng.

Tăng đẳng cấp thành công

Tăng đẳng cấp thành công

Mỗi lần tăng điểm kinh nghiệm sẽ gia tăng thời gian đóng băng, tướng chỉ có thể nhận thêm điểm kinh nghiệm nếu thời gian đóng băng đã kết thúc.

Hoặc người chơi sử dụng chức năng Xóa thời gian đóng băng

Thời gian đóng băng tăng EXP

Thời gian đóng băng tăng EXP


Sử dụng vàng để xóa thời gian đóng băng

Sử dụng vàng để xóa thời gian đóng băng

Huấn luyện cải tiến tướng

Chức năng huấn luyện tướng

Chức năng huấn luyện tướng

Người chơi sử dụng đạo cụ cải tiến để gia tăng năng lực của tướng, quá trình huấn luyện cải tiến có thể thất bại (chỉ số âm). Người chơi cần cân nhắc trước khi lưu lại kết quả huấn luyện.

Sa thải tướng

Sa thải tướng

Sa thải tướng

Mỗi tài khoản có tối đa 10 tướng, bạn có thể sa thải những tướng có phẩm chất kém hơn để tuyển dụng tướng mới.

Điều động tướng chỉ huy hạm đội tấn công, phòng thủ hành tinh

Lệnh tấn công

Lệnh tấn công


Chọn tàu chỉ huy

Chọn tàu chỉ huy


Chọn tướng chỉ huy hạm đội

Chọn tướng chỉ huy hạm đội

So sánh chiến báo

Chiến báo không có hạm đội điều khiển

Chiến báo không có Tướng chỉ huy hạm đội tấn công


Chiến báo có tướng điều khiển

Chiến báo có Tướng chỉ huy hạm đội tấn công

Bố trí tướng phòng thủ hành tinh

Chọn tướng phòng thủ hành tinh

Chọn tướng phòng thủ hành tinh


Bố trí tướng phòng thủ thành công

Bố trí tướng phòng thủ thành công


Tướng phòng thủ xuất hiện trên giao diện tổng quan

Tướng phòng thủ xuất hiện trên giao diện tổng quan

Thu hồi tướng phòng thủ

Khi tướng đang phòng thủ thì không thể điều động hạm đội và ngược lại

Thu hồi tướng phòng thủ

Thu hồi tướng phòng thủ

Trang bị tướng

Mặc và thu hồi trang bị cho tướng

Trang bị cho tướng

Trang bị cho tướng


Thu hồi trang bị trên tướng

Thu hồi trang bị trên tướng


Thu hồi thành công

Thu hồi thành công