Quyền riêng tư

Quyền riêng tư

STARWARVN CAM KẾT TÔN TRỌNG QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA KHÁCH HÀNG.

 

Chúng tôi không chia sẻ thông tin với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị.

Chúng tôi không tham gia hoặc liên kết với bên thứ 3 để giới thiệu các chương trình tiếp thị dịch vụ của các trang web khác.

Chúng tôi không cài đặt các thiết bị theo dõi cho mục đích tiếp thị như cookie lưu thông tin nhạy cảm, các loại sâu, các frame ẩn hoặc các hình ảnh ngầm có kích thước nhỏ…vv.

Chúng tôi không gửi cho bạn thông tin liên lạc không được yêu cầu cho mục đích tiếp thị.

Chúng tôi có thể cung cấp địa chỉ email lạc danh (anonymous email) và chuyển tiếp, để hạn chế việc bên thứ 3 thu thập địa chỉ của bạn và gửi thư spam.

Thông tin tài khoản và mật khẩu được mã hóa an toàn, và chỉ chủ tài khoản mới có thể thay đổi được.

Website sử dụng xác thực máy chủ web cơ bản, nên bạn có thể đóng ttrình duyệt của bạn để đăng xuất.

Chúng tôi không khuyến khích các thành viên đăng bài dưới 18 tuổi, những bài viết của những thành viên này có thể bị dỡ bỏ nếu điều đó là cần thiết.

Chúng tôi chỉ thu thập địa chỉ email của bạn trong những lúc đăng ký tài khoản, xác nhận thông tin, và minh bạch thông tin khi giao dịch.

Chúng tôi thu thập thông tin liên lạc, chẳng hạn như tên điện thoại / số fax, và địa chỉ cho mục đích thanh toán và xác nhận thông tin.

* Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin nào của bạn liên quan đến tiền trong tài khoản của bạn như : thẻ tín dụng, thông tin tài khoản, hoặc mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng hay bất cứ thông tin khác…. Mọi giao dịch chuyển khoản trực tuyến/thẻ tín dụng được chuyển đến một cổng tài chính (đã được Ngân Hàng Nhà Nước cấp phép và bảo hộ).

* Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về người sử dụng khi các cơ quan luật pháp yêu cầu và pháp luật nước CHXHCN Việt Nam cho phép như lệnh tòa án, hoặc quá trình pháp lý khác.

* Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về người sử dụng để cán bộ thực thi pháp luật hoặc những người khác, trong khi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để: thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc để bảo vệ tài sản của thành viên trong các giao dịch bị khiếu kiện.

* Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web bên thứ ba, những trang web này có hệ thống bảo mật riêng. Nên chúng tôi không thể có bất kỳ sự kiểm soát hay can thiệp vào các chính sách bảo mật của những trang web kể trên. Do đó chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi khách hàng tự truy nhập vào trang web kể trên.

Khuyến khích tất cả người dùng đọc kỹ các chính sách bảo mật của mọi trang web mà mỗi khi truy cập và sử dụng dịch vụ.